Optimalizujete konverze? A děláte to dobře?

Recenze Vladimíra Saura na školení konverzní optimalizace od Michala Pařízka.

Optimalizujete konverze? A děláte to dobře?

Akvizice nových návštěvníků webu v konkurenčním prostředí je stále těžší a dražší, není divu, že se provozovatelé webů zajímají o to, jak svou návštěvnost co nejlépe využít. UX, obchodní účinnost webu a konverzní optimalizace se tak stávají stále více používanými pojmy. Ke vší smůle, všechny tyto obory jsou natolik komplexní, že se laikovi těžko odlišuje skutečný odborník od jeho imitace. Získání základních znalostí je tak užitečné i pro lidi, kteří se tomuto oboru sami věnovat nechtějí, ale potřebují tyto práce zadat někomu jinému.

Ač jsem pět let strávil v digitální agentuře, kde jsem se UX a konverzní optimalizací také částečně zabýval, chtěl jsem si osvěžit znalosti a dozvědět se něco o nejnovějších trendech v oboru, protože v posledních třech letech je mou hlavní pracovní náplní něco trochu jiného. Školení konverzní optimalizace od Michala Pařízka pod hlavičkou Medio Akademie byla jednoznačná volba z více důvodů. Michala znám jako velmi šikovného „optimalizátora“ již mnoho let – začínal ve stejné agentuře jako já. Má zkušenosti ze zahraničí – po odchodu z agentury pracoval v Holandsku na konverzní optimalizaci webů UPC. Konečně, po návratu do ČR zakotvil v AVASTu, takže jsme opět kolegové a já mám z první ruky informace, jaký efekt jeho optimalizace mají na byznys v naší firmě. Nicméně, coby bývalý školitel vím, že ne každý odborník dokáže úspěšně předat své znalosti druhým, takže jsem šel na školení zvědavý, jak dopadne.

Konverzní optimalizace – co to je a co k ní budeme potřebovat?

Školení má logickou strukturu – na začátku Michal vysvětluje obecně, co to konverzní optimalizace je, že souvisí s použitelností a přesvědčivostí webu a že pro optimalizaci potřebujeme kvalitní analytická data. Upozorní i na fakt, že spousta faktorů majících vliv na konverzní schopnosti webu leží mimo vlastní web, souvisí s celkovou pověstí firmy, kvalitou produktů, s komunikací dalšími kanály atp.

Poté následuje nejobsáhlejší část školení věnující se technikám optimalizace. Michal zdůrazňuje, že použité nástroje nejsou to hlavní – důležité je mít schopné lidi, dostatečnou technologickou flexibilitu (testované změny je třeba v rozumném čase implementovat) a také dostatek času.

Seznam probíraných technik je obsáhlý

Seznam probíraných technik je obsáhlý

Tvorba hypotéz

Pro některé z účastníků školení bude překvapivé, kolik prostoru Michal věnuje sbírání dat a metodám uživatelského výzkumu. Jenže je třeba si uvědomit, že bez toho nebudeme schopni formulovat kvalitní hypotézy, na jejichž základě lze vytvořit varianty pro testování. S tvorbou hypotéz pomůže i další část kurzu, věnovaná faktorům majícím vliv na přesvědčivost webu a typickým motivacím uživatelů.

AB testování

Konečně se dostáváme i k AB testování, pomocí kterého můžeme vyhodnotit varianty. Michal probírá nejdůležitější zásady, správný postup – přípravu, spuštění, vyhodnocení, statistickou významnost. Dostaneme se i k nejpoužíva­nějším nástrojům, které nám pomohou AB a multivariantní testy realizovat a vyhodnotit. Na závěr se ještě zastavíme u výhod a nevýhod interního testování versus testování s pomocí agentury.

Adobe Test&Target

Adobe Test&Target.

K obsahu školení nemám žádné zásadní výtky – je velmi komplexní. Občas Michal v příkladech používá nástroje, které jsou velmi složité a málo dostupné (čti dost drahé), jako např. Adobe Test&Target. Srozumitelnosti prezentace by prospěla demonstrace spíše na nástrojích jednodušších a běžnému optimalizátorovi dostupnějších. I prezentačně je školení zvládnuto obstojně – neuslyšíte zde jen suché deklamování faktů, školení je proloženo spoustu praktických příkladů a případových studií. Protože je objem informací opravdu velký, stálo by za to ještě trochu zapracovat na občasném „burcování“ účastníků větší interaktivitou, místy jsem měl problém s udržením pozornosti. Ale to už je opravdu hnidopišská připomínka…

Školení můžu doporučit s čistým svědomím, rozhodně to pro mne nebyl ztracený čas. Myslím, že Michal Pařízek je v tomto oboru u nás jedním z nejpovolanějších a školení obsahuje vyváženou směs informací jak pro odborníky, kteří chtějí jít více do hloubky, tak pro ty, kteří s optimalizací začínají.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *